Cíle projektu - Dětská skupina Lvíček Oskárek

22 srpna, 2017

 

 

 

 

Název projektu:                        Dětská skupina Lvíček Oskárek

Registrační číslo:                      CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006712

Doba realizace projektu:         1. 5. 2017 – 31. 12. 2019

 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně Ostrava – Poruba, oblast Vědecko-technologického parku Ostrava) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 

Výstupem projektu bude provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí.

 

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací o dotaci naleznete zde: www.esfcr.cz.

 

Aktuality:

– v současné době čekáme na registraci organizace do dětské skupiny

– připravujeme veškeré činnosti pro zahájení provozu v režimu dětské skupiny a podmínek dotace EU

 

O dalších aktivitách Vás budeme informovat.