Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/clients/client0/web93/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/clients/client0/web93/web/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/clients/client0/web93/web/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/clients/client0/web93/web/wp-content/plugins/page-builder/class/PB.Session.class.php on line 19
Provozní řád platný pro dětskou skupinu Lvíček Oskárek

Provozní řád (vnitřní pravidla) dětské skupiny Lvíček z. s.

 • Provozní řád (vnitřní pravidla) skupiny Lvíček z.s.

   

  Dětská skupina Lvíček z. s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí je registrována jako „dětská skupina“. Tato skupina je určena pro děti ve věku od 1 do 6 let. Provozní doba zařízení je od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30 hodin. Kapacita našeho zařízení je omezena na 12 dětí. Dětská skupina je určena pro veřejnost. V průběhu pobytu mohou děti využívat veškeré vybavení určené pro dětskou skupinu. Denní aktivity vychází z individuálních potřeb a zájmu svěřených dětí. Klademe důraz na pobyt venku, hlídáme smogovou situaci, v případě nepříznivých podmínek (inverze, mráz pod -10 C, déšť, silný vítr) děti zůstávají v herně.

   

  Adresa zařízení :           Dětská skupina Lvíček z. s.

                                            Technologická 372/2

                                            708 00 Ostrava Pustkovec

   

  Kontakt :

  Web  :                         www.lvicekoskarek.cz

  Tel :                              775 164 681                          

  Email :                           lvicekoskarek@email.cz

  Bankovní spojení :       2601206572/2010

   

  Naše prostory splňují veškeré stavební, bezpečnostní a hygienické normy.

  Provozní doba :

  Pondělí až pátek :  od 7:00-16:30 hod

  Sobota : ZAVŘENO

  Neděle : ZAVŘENO

   

  Poskytujeme   celodenní péči (7:00 – 16:30 hod),

  zkrácenou (minimálně 3 hod)

  nebo hodinovou péči.

  Během státních a jiných (Vánoce, Velikonoce) svátků je skupina uzavřená. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nepředvídatelných a havarijních situací, jenž by omezily kvalitu a péči o dítě, omezit provoz dětské skupiny.

  Po přijetí dítěte jsou stanoveny dny v týdnu a časy, ve kterých bude dítě navštěvovat dětskou skupinu.

  Příjem dětí

  • Přijímáme děti ve věku od 1 do 6 let (do předškolního věku), zpravidla na dobu jednoho roku, tzn. na dobu roku školního (od září do srpna následujícího roku). Pokud kapacita příjem dětí umožní, po individuální domluvě je možno přijmout děti i v průběhu roku.

   

  • Pro přijetí dítěte do zařízení je nutno odevzdat kompetentní osobě vyplněný formulář PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE DO SKUPINY LVÍČEK , Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o pravidelném očkování dítěte. Poskytnuté údaje budou využity pouze pro organizační účely dětské skupiny v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

   

  • Základní podmínkou přijetí dítěte do dětské skupiny je, že minimálně jeden z rodičů dítěte (zákonný zástupce, opatrovník) je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, studuje, nebo je veden na Úřadu práce a intenzivně práci shání a dále pak „Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce “. V případě změny je nutno neprodleně tuto změnu nahlásit.

   

  • Děti jsou přijímány nejpozději do 9 hod o pozdějším příchodu je nutno předem informovat kompetentní osobu, po nedodržení dané podmínky nemusí být dítě tentýž den přijato. Dítě bude převzato pouze pokud je zcela zdravé, tzn. nejeví žádné příznaky nemoci či infekce (zelená rýma, dlouhodobý kašel, teplota, vyrážka aj.). Nelze přijmout nedoléčené děti s léky. Pokud jsou v průběhu dne zjištěny příznaky nemoci, pečující osoba neprodleně kontaktuje rodiče (zákonného zástupce), který je povinen dítě v co nejkratší době vyzvednout. Prosíme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem. Alergie a jiné dlouhodobé zdravotní problémy je nutno uvést do PŘIHLÁŠKY DÍTĚTE DO SKUPINY LVÍČEK. V případě výskytu infekčních nemocí v rodině dítěte nebo jeho blízkém okolí (včetně vší a jiných parazitů), jsou zákonní zástupci povinni tuto informaci ihned oznámit.

   

  • Nedoporučujeme dětem dávat žádné cenné předměty, za případnou ztrátu neručíme. Zákonní zástupci zodpovídají za to, aby jejich dítě nedoneslo do zařízení žádné nebezpečné předměty.

   

  • Docházku denně evidujeme elektronicky.

   

  • Plánovaná nepřítomnost dítěte v případě nemoci nebo jiné nenadálé situace je nutná nahlásit na čísle 00420 736 674 235 možno i sms, nejpozději do 8 hod dne, kdy dítě do zařízení nedojde. Nepřítomnost dítěte z jiného důvodu , předem známého důvodu, je nutno nahlásit nejpozději do 16: 00 hod dne, který předchází dni, v němž dítě nepřijde.

   

   

  Předávání dítěte

  Zákonný zástupce může vyzvednout dítě v době od 11:45 – 12:00hod, dříve či později po domluvě a následně  od 14:30 do konce pracovní doby dětské skupiny.

  Dítě je předáno výhradně zákonnému zástupci, případně pověřené osobě zmocněné písemnou dohodou (nesmí být mladší osmnácti let). Tyto osoby je nutno uvést při v PŘIHLÁŠCE DÍTĚTE DO SKUPINY LVÍČEK a jsou povinni se prokázat občanským průkazem. Osoba, jenž dítě převzala podpisem stvrzuje, že dítě převzala v pořádku, bez zranění a neprojevují se u něj známky nemoci.

  Pokud není dítě ve stanovené době vyzvednuto ze zařízení, kompetentní osoba telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, v případě nezastižení rodiče nebo pověřené osoby kontaktuje Policii ČR. Tato situace bude písemně protokolována. V tomto případě je dítě buď předáno Policii ČR nebo po domluvě ponecháno v dětské skupině.

  Cena pobytu po ukončení pracovní doby centra je účtována částkou 200/hod.

  Denní režim 

  6:30                             Otevření školky

  7:00 –  8:30                 Příchod dětí do školky. Volné hry dětí, zájmové činnosti, hry s kamarády, komunikace s učitelkou.

  8:30  – 8:45                 Komunitní kruh, přivítání s dětmi

  8:45 –  9:15                 Výchovně vzdělávací a kreativní blok

  Děti se ve skupinkách věnují činnostem, které podporují jejich duševní rozvoj a rozvíjení jemné motoriky.

  (malování, keramika, modelování, zpěv, hry s texty, logopedická cvičení, práce s výtvarnými potřebami, práce

  s pojmy, činnosti v rámci předškolní výchovy)

  9:15 –   9:45                 Hygiena. Dopolední svačinka.

  9:45 – 10:45              Tematické vycházky nebo pohybové aktivity venku.

  10:45 – 11:45              Hygiena. Oběd. (Děti se učí chovat u stolu, uklízí po sobě.)

  11:45 – 12:00 Vyzvedávání dětí.
  12:00 – 14:15             
  Odpočinek. Četba, poslech nahrávek, spánek

  14:15 – 15:00              Hygiena. Odpolední svačina.

  15:00 – 16:30              Odpolední zájmové činnosti (v herně nebo venku). Odchod dětí.

  Dopolední aktivity dětí dle jednotlivých dnů v týdnu  

  Pondělí – dětská jóga s Žanetkou
  Úterý – rozumová výchova
  Středa – sportovní dopoledne s trenérem Pavlem
  Čtvrtek – výtvarná výchova
  Pátek – pohádkové dopoledne
   

  Strava

  Je v jednání s Restaurací Pustkovecká bašta, která je ve stejné budově jako Lvíček Oskárek.

  Cena 80,- Kč/celý den

  Cena  65,- Kč /zkrácená docházka

  Oblečení

  Dítě musí mít oděv přizpůsobený ročnímu období, zejména pohodlný. Na pobyt v zařízení doporučujeme tepláky a bavlněné tričko. V případě celodenní péče pyžamo. Obuv (např. papuče) musí být čisté. Doporučujeme vzít dítěti i náhradní oblečení pro případ potřeby, např. při znečištění po použití toalety, znečištění při venkovních aktivitách aj.

  Volte prosím oděv a obuv takovou, u níž nebude vadit ušpinění, případně poškození při venkovních aktivitách.

  Veškeré věci prosím označte (podepište) a ukládejte pouze na předem určené místo. Každému dítěti bude přidělena značka.

   

  Bezpečnost

  V případě úrazu dítěte je okamžitě informován zákonný zástupce, v nutných případech přivolána záchranná služba. Zařízení je vybaveno lékárničkou, jenž je umístěná na viditelném místě.

  Úplata  

  Dětská skupina Lvíček z.s poskytuje službu péče o dítě s částečnou úhradou nákladů. Zákonný zástupce je povinen řádně a včas uhradit úplatu, která je uvedena na webových stránkách dětské skupiny ( https://www.lvicekoskarek.cz/cenik/  ) na č. účtu 26012065572/2010 a to nejpozději do 25.dne měsíce předcházejícího, ve kterém bude služba poskytována.

  Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s rodiči (zákonným zástupcem) v případě opakovaného neuhrazení stanovené částky.

  Při nástupu dítěte je vybírán příspěvek na hygienické potřeby ve výši 200 Kč, a to jednou za půl roku na č. účtu 26012065572/2010

  Při jakékoli procentuální absenci dítěte se platba nevrací.

   

  Obecné informace

  Rodiče se zavazují dodržovat stanovený provozní řád, řídit se pokyny vychovatele, a respektovat stanovená pravidla.

  V případě dosažení maximálního počtu dětí ve skupině, kdy nelze přijmout všechny žadatele, budou jednotlivé přihlášky posouzeny vedením dětské skupiny, rodič nemá nárok na přednostní přijetí dítěte či odvolání. 

  V případě volné kapacity dětské skupiny je možno dítě přijmout i v průběhu roku.

  Pokud dítě nedochází do zařízení delší dobu než dva týdny bez omluvy zákonným zástupcem, je provozovatel oprávněn rozhodnout o ukončení docházky dítěte po předchozím písemném upozornění.

  V případě dětí, které používají plenky je rodič povinen zajistit dostatečné množství jednorázových plen.

   

  Datum zahájení provozu:  1.9.2017